Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

   HOME:
 

Verwantschapsonderzoek:

Interpretatie en rapportage van de resultaten van een verwantschapsonderzoek

Voor de interpretatie van de resultaten van een verwantschapsonderzoek is de vraagstelling en de familierelatie belangrijk. De kenmerken van de DNA-profielen van alle te onderzoeken personen worden met elkaar vergeleken.

Als de kenmerken tussen de onderzochte personen niet overeenkomen, kan op basis hiervan de biologische verwantschap worden uitgesloten.
Als de kenmerken tussen de onderzochte personen allen overeenkomen, wordt de waarschijnlijkheid van de biologische verwantschap statistisch berekend. Hiervoor wordt berekend wat de kans is dat de verkregen DNA-profielen worden aangetroffen wanneer de veronderstelde verwantschap klopt en de kans dat dezelfde DNA-profielen worden gevonden bij willekeurige onverwante personen. Als de statistische waarschijnlijkheid groter is dan 1 op duizend, kan de biologische verwantschap worden bevestigd.

 

 

De statistische waarschijnlijkheid kan als kans en als percentage worden uitgedrukt. Hieronder staat een overzicht van de kansen en bijbehorende percentages, zoals deze door het FLDO worden gerapporteerd:

Kans (gelijk aan of groter dan) Percentage (gelijk aan of groter dan)
1 op duizend 99,9%
1 op 10 duizend 99,99%
1 op 100 duizend 99,999%
1 op 1 miljoen 99,9999%
1 op 10 miljoen 99,99999%