Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek

  
Introductie:


In 1994 werd aan de Leidse Universiteit door het Ministerie van Justitie gevraagd of het mogelijk was een onafhankelijk laborotorium voor forensische DNA studies op te zetten (een z.g. contra-expertise laboratorium).


In het zelfde jaar kwam er een wijziging in de Nederlandse wet, die het mogelijk maakte verdachten van zware criminele overtredingen te dwingen om mee te werken aan DNA onderzoek.
Die zelfde wet verschafte de verdachten ook de mogelijkheid om een onafhankelijk contra expertise onderzoek uit te laten voeren door een ander laboratorium dan het laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut. (NFI)
Dit andere "nieuwe" laboratorium moest wel voldoen aan hoge eisen en experimenten uitvoeren zoals voorgeschreven wordt door de wet. Hiervoor werd een accreditatie behaald bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Binnen de afdeling Humane Genetica van de Medische Faculteit werd dit "nieuwe" DNA laboratorium gestart: het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO), waar de eerste testzaken werden uitgevoerd.


In 1998 werd ook gestart met verwantschapsonderzoek voor particulieren. Niet alleen het klassieke vaderschapsonderzoek, maar ook uitgebreider stamboom onderzoek kan hier worden uitgevoerd. Een mooi voorbeeld is de Jefferson zaak, waarin het FLDO een belangrijke rol speelde. Later in het jaar 2000 werden de werkzaamheden van het laboratorium verder uitgebreid met verwantschapsonderzoek voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).Verdere informatie is te vinden onder de link verwantschapsonderzoek.

Het FLDO maakt sinds 2008 deel uit van het Forensic Genomics Consortium Netherlands (FGCN). Dit consortium richt zich op de ontwikkeling van de nieuwste technieken op het gebied van forensisch genomisch onderzoek.


Verwantschapsonderzoek

DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd wanneer er verschil van mening of twijfel bestaat omtrent het biologisch ouderschap, bijvoorbeeld inzake erkenning of ontkenning van vaderschap, rondom alimentatie zaken, bij twijfel aan moederschap, bij procedures rond asielaanvragen en gezinshereniging of andere persoonlijke redenen.

Forensisch Onderzoek

In Nederland wordt het forensisch DNA-onderzoek uitgevoerd op het NFI en het FLDO van het Leids Universitair Medisch Centrum(LUMC).De uitvoer van het DNA-onderzoek is strikt vastgelegd in de wetgeving en wordt daarom ook alleen verricht in opdracht van de rechter of de Officier van Justitie.
Tevens wordt de kennis en expertise op het gebied van het forensisch DNA onderzoek breed uitgedragen door het geven van onderwijs en voordrachten.